PORTOHERC MOTORI

Vrijeme klasičnog ručnog upravljanja s trakom odlazi u prošlost. S napretkom tehnologije na svim područjima mijenjaju se i želje kupaca roletni.

Motor za roletne Porto MP40.16 – 10 Nm , 17 Rpm, 16kg


PORTOHERC MOTORI
PORTOHERC MOTORI

Motor za roletne sa integriranom centralom Porto MPC40.16 – 10 Nm , 17 Rpm, 16kg


PORTOHERC MOTORI
PORTOHERC MOTORI
PORTOHERC MOTORI

Motor za roletne Porto MP16.38 – 10 Nm , 17 Rpm, 16kg


PORTOHERC MOTORI
PORTOHERC MOTORI

Memoriranje Porto motora sa integriranom centralom na daljinski D15N


 

Korak 1:Priključiti motor u napon i spojite:smeđa sa motora sa crnom iz dovoda,plava sa motora sa plavom iz dododa ,žutozelena sa motora sa žutozelenom iz dovoda.

Korak 2: Kopčanjem motora na struju čuju se 2 tona (bip bip)

Korak 3: pritisnuti tipku P2 koja se nalazi pored baterije u daljinskom čuje se 1 ton (bip) pustiti pa oped pritisnuti čut će se 1 ton (bip) pustiti tipku.

Korak 4: Na daljinskom odabrti željeni kanal i pritisnuti tipku gore,čuje se 5 brzih tonova (bip bip bip bip bip) pustiti tipku gore

Centrala je memorirana na daljinski.

U slučaju da vam pritiskom gore motor spušta,ponovite sva 3 koraka i pritisnite tipku dole. Na daljinski D 15 može se memorirati 15 centrala tj.motora.
Prilikom štelovanja dužine rada motora ,motor mora biti u osovini. Prilikom kodiranja sljedeće centrale obavezno u predhodne centrale prekinuti napon struje.
Imate neka pitanja?

Kontaktirajte nas…

  • 1 + 58 =
Europrofil d.o.o. Mostar | Roletne • PVC ALU Kutije • Blackline XT • Lamele • Rolo vrata i motori • Komarice • Kurble • PVC ALU prozorske klupice • Vanjske žaluzine • Roletna